Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia – jest to czas, w którym zamówienie jest kompletowane a następnie wydane zewnętrznej firmie realizującej dostarczenie Towaru na wybrany przez Klienta adres.
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który zgodnie z Regulaminem dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po zarejestrowaniu się Klienta w sklepie.
Koszyk – część Sklepu Internetowego, w której Klient zatwierdza finalne warunki Zamówienia.
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i działalności Sklepu Internetowego, poprzez regularne przesyłanie treści w postaci wiadomości email.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Rejestracja – proces podczas, którego Klient w sposób określony w Regulaminie w celu zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego zakłada Konto, niezbędne do Realizacji Zamówienia.
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przetopioneramki.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
Towar – produkt przedstawiany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, różne warianty przedmiotów są dostępne na podstronach Sklepu. Podstrony przedstawiają zdjęcia towaru i są wizualizacją rzeczywistego wyglądu i mają charakter informacyjny. Towar może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, zawarta według Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie – oświadczenie Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem kluczowych warunków.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady składania Zamówienia, dokonywania płatności oraz określa uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów przez Internet. Niniejszy Regulamin jest bezpłatnie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest prowadzący działalność nierejestrowaną, Marcin Skawinski ul. Cicha 4, 84-123 Połchowo. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest przeczytanie oraz akceptacja Regulaminu. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa włączoną obsługą JavaScript, konto poczty elektronicznej. Klienta obowiązuje zakaz działania w sposób naruszający prawo, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Klienta obowiązuje zakaz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych, w szczególności przed pozyskaniem ich przez osoby nieupoważnione, poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

REJESTRACJA

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna lecz niezbędna do realizacji zamówienia.
Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych płatnika oraz danych wysyłkowych. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji. Użytkownik zyskuje status Klienta po wykonaniu kroków niezbędnych do dokonania czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym, zgodnie z formularzem. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą linka wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na prowadzenie Konta ze Sprzedawcą. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji z taką wolą do Sprzedawcy. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych swojego Konta.

ZAMÓWIENIE

Zamówienia składane są drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
a) mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b) nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. 
Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania. Klient sporządza Zamówienie poprzez dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie towaru do koszyka powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik w ilości lub/i wariant Towarów na liście Zamówienia. Listę można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia swoje dane, adres na jaki przesyłka ma być wysłana, wybiera formę przesyłki oraz metodę zapłaty za Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez potwierdzenie zamówienia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość korygowania błędów i modyfikacji. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, oraz wszelkie inne składniki i opłaty.
Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
- przelewem na numer konta bankowego podanego w wiadomości po dokonianiu zakupu.
- przy wykorzystaniu systemu płatności internetowej Shoper płatności, której dostawcą jest platforma shoper, zgodnie z regulaminem platformy shoper dostępnym na stronie www.shoper.plOperatorem płatności jest BlueMedia S.A.
bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl
Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności w tym terminie, Zamówienie zostanie anulowane. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego. Płatność za pośrednictwem systemu Blik jest dokonywana na platformie Blik. Po wybraniu Blik jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Bl. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego. Przy płatności za pobraniem, Kupujący opłaca zamówienie u przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę. Opcja „Płatność przy odbiorze” jest możliwa tylko na terytorium RP. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili całkowitej zapłaty.

PŁATNOŚCI SHOPER

operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl


DOSTAWA

Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji kurier, kurier pobranie, paczkomaty inpost. Koszt wysyłki Towaru opłaca Klient. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia. Termin realizacji dostawy wynosi zazwyczaj 2-5 dni roboczych. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy skontrolować w obecności kuriera. W razie uszkodzenia, należy odmówić odbioru przesyłki i sporządzić protokół reklamacyjny. Przy przesyłce inpost paczkomat zawartość paczki należy skontrolować przed zamknięciem skrytki paczkomatu. W razie uszkodzenia, nie odbierać paczki i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. Instrukcja pojawi się po wybraniu odpowiedniej opcji na ekranie paczkomatu. Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Klient ponosi wszystkie koszty związane z taką dostawą. Tylko opcja przedpłaty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

REKLAMACJA I ZWROTY

Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient ma 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, Klient musi wypełnić potrzebne oświadczenie i wysłać je na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami. Oświadczenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, data zakupu. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki z reklamowanym produktem razem z dowodem zakupu. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie nazwy produktu, przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Po otrzymaniu towaru na maila wyślemy wiadomość oraz numer reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo dokonanej reklamacji. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekażemy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne na dane zawarte w formularzu reklamacyjnym. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych środków pieniężnych, w tym koszty przesyłki towaru i koszty przesyłki towaru do nas (nie wyższe niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Pocztę Polską). Nie odbieramy przesyłek wysłanych do naszej siedziby za pobraniem.

Adres do wysyłki:
Przetopione Ramki
Cicha 4
84-123 Połchowo


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedający który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl